[Dutch] Oplossing voor problemen rond uitkeren aandelen als loon

Uit een internationale vergelijking blijkt dat Nederland uit de pas loopt als het gaat om de fiscale behandeling van aandelenoptieplannen voor werknemers. StartupDelta heeft in samenwerking met EY de afgelopen maanden gewerkt aan het vinden van een oplossing voor het makkelijker kunnen uitkeren van aandelenopties aan werknemers.

Door zowel iets te doen aan het moment waarop door de werknemer belasting moet worden betaald over de aandelenopties, als de waardering van de waarde van de aandelen en het tarief daarvoor kan Nederland weer internationaal concurrerend worden op dit punt.

De oplossing kan vrij eenvoudig binnen het huidige fiscale stelsel gevonden worden, door de werknemersopties (op verzoek) aan te laten merken als ‘fictief aanmerkelijk belang’, waardoor ze in box 2 vallen. De heffing wordt dan uitgesteld totdat er liquiditeiten beschikbaar zijn door uitkering van dividend of verkoop van de aandelen. Ook geldt in box 2 een lager belastingtarief (25%), waardoor werknemers ‘beloond’ worden voor het risico dat zij nemen door een deel van hun salaris in aandelen te ontvangen. De kans is immers ook aanwezig dat die aandelen niets waard blijken. Als daarnaast ook gekozen wordt voor een vaste waarderingssystematiek voor het bepalen van de waarde van de aandelen, kan Nederland concurreren met bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Zweden. StartupDelta gaat deze oplossing aanbieden aan het Ministerie van Financiën en uiteraard ook aan de politiek.

Lees het white paper hier:

Fiscale behandeling optieplannen